Công cụ làm việc cá nhân


Điện mừng Tổng thống Tuốc-mê-ni-xtan và Tổng thống nước Cộng hòa Man-đi-vơ

(MOFA-17/2/2012) - Nhân dịp Ngài G. Be-đư-mu-kha-me-đốp (G. Berdymuhamedov) được bầu lại làm Tổng thống Tuốc-mê-ni-xtan (Turkmenistan), ngày 17/02/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chúc mừng.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chúc mừng tới Ngài Mô-ha-mét Oa-hít Ha-xan Ma-níc (Mohamed Waheed Hassan Manik) nhậm chức Tổng thống nước Cộng hòa Man-đi-vơ (Republic of Maldives)


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs