Công cụ làm việc cá nhân


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba

(ĐCSVN-17/2/2012) - Chiều 17/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Các-lốt Ra-pha-en Mi-ran-đa Mác-ti-nết, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba
Các-lốt Ra-pha-en Mi-ran-đa Mác-ti-nết

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Các-lốt Ra-pha-en Mi-ran-đa Mác-ti-nết và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba sang thăm Việt Nam; chúc mừng và đánh giá cao kết quả Đại hội VI và Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Cu-ba; tin tưởng Đảng Cộng sản và nhân dân Cu-ba anh hùng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội nghị, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo thành công công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển mà Đại hội VI đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong những chuyến thăm Cu-ba trước đây; đánh giá cao vai trò của Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba trong việc tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả của cách mạng; cảm ơn sự ủng hộ to lớn và những tình cảm đoàn kết vô tư, trong sáng mà Đảng và nhân dân Cu-ba đã dành cho nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thông báo một số nét về tình hình Việt Nam hiện nay, về nội dung Hội nghị Trung ương IV của Đảng ta và khẳng định tình đoàn kết trước sau như một, quyết tâm tăng cường, củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đưa quan hệ Việt Nam - Cu-ba ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn, thiết thực hơn.

Đồng chí Các-lốt Ra-pha-en Mi-ran-đa Mác-ti-nết chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn, cảm ơn những tình cảm anh em thân thiết, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành cho nhân dân Cu-ba; bày tỏ khâm phục và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Các-lốt Ra-pha-en Mi-ran-đa Mác-ti-nết đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả cuộc Hội đàm giữa Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá cao vai trò và kinh nghiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cho rằng đó là những kinh nghiệm quý mà Cu-ba có thể tham khảo trong bối cảnh chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tăng cường chống phá cách mạng Cu-ba.

Đồng chí Các-lốt Ra-pha-en cũng thông báo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hoạt động và thành tựu của Uỷ ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba trong những năm qua và những chuyển biến tích cực của tình hình kinh tế-xã hội Cu-ba sau gần một năm triển khai Nghị quyết Đại hội VI, kết quả Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Cu-ba tháng 01/2012 vừa qua và bày tỏ mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cu-ba và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs