Công cụ làm việc cá nhân


Điện mừng Quốc khánh lần thứ 28 của Bru-nây

(MOFA - 23/2/2012) - Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 28 (23/02/1984-23/02/2012) của Bru-nây, ngày 22/02/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng gửi điện mừng tới Ngài Ha-gi Hát-xa-nan Bôn-ki-a (Haji Hassanal Bolkiah), Quốc vương Bru-nây.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng đến Hoàng thân Mô-ha-mét Bôn-ki-a (Mohamed Bolkiah), Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Bru-nây và Ngài Lim Giốc Xeng (Lim Jock Seng), Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại thứ hai Bru-nây.


Copyright by VietNam Ministry of Foreign Affairs